Cách tạo tài khoản

1. Vào link sau: https://www.binhnhi.com/my-account/

2. Quý khách hãy nhập:

  • Tên tài khoản
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu.

3. Sau đó nhấn nút ĐĂNG KÝ

4. Email của quý khách sẽ nhận được thông báo tạo tài khoản, nhấp vào đường link để chấp nhận.

 

Thế là xong rồi


Tạo tài khoản để nhận được lợi ích sau:

  • Ưu tiên liên lạc và tư vấn.
  • Xem quá trình của đơn hàng.
  • Lưu địa chỉ cho lần mua sắm sau.