Hủy đơn hàng như thế nào?

1. Vào trang Liên Lạc

huy-don-hang-binh-nhi-1

2. Quý khách hãy nhập:

  • Họ và tên
  • Email
  • Chọn nội dung là “Hủy đơn hàng”
  • Trong ô tin nhắn, hãy nhập số đơn hàng (đã gửi vào email hoặc lúc thanh toán) và lý do hủy.

Ví dụ ở dưới sẽ dễ hiểu hơn.

huy-don-hang-binh-nhi-2

Nếu quý khách thiếu thông tin, xin hãy bỏ qua và nhập những thông tin còn lại để chúng tôi xử lý.

 

Quý khách cũng có thể hủy qua:

  • +84914090097
  • binhnhint@yahoo.com