Đặt hàng như thế nào?

1. Vào trang cửa hàng.

su-dung-cua-hang-buoc-1-binh-nhi

2. Lựa chọn sản phẩm mà bạn thích.

su-dung-cua-hang-buoc-2-binh-nhi

3. Nếu có hãy lựa chọn những thuộc tính sản phẩm

su-dung-cua-hang-buoc-3-binh-nhi

4. Nhấp vào THÊM VÀO GIỎ.Đặt hàng | su dung cua hang buoc 4 binh nhi 1

su-dung-cua-hang-buoc-4-binh-nhi

5. Sản phẩm sẽ được lưu vào giỏ hàng của bạn, bạn có thể tiếp tục mua sắm hoặc bắt đầu thanh toán.

su-dung-cua-hang-buoc-5-binh-nhi

6. Sau khi đã vừa lòng, xin hãy nhấp vào biểu tượng giỏ hàng góc bên phải phía trên.

su-dung-cua-hang-buoc-6-binh-nhi

7. Sẽ có bảng giỏ hàng hiển thị sản phẩm bạn chọn, hãy nhấp vào THANH TOÁN.

su-dung-cua-hang-buoc-7-binh-nhi

8. Hãy nhập thông tin thanh toán, nhớ kiểm tra lại thông tin nhé và nhấp vào ĐẶT HÀNG.

su-dung-cua-hang-buoc-7-binh-nhi-8

Thông báo sẽ hiện và email sẽ được gửi đến địa chỉ của bạn thông báo đơn hàng xử lý thành công.

su-dung-cua-hang-buoc-10-binh-nhi

Thế là xong rồi, dễ đúng không nào?

Bây giờ bắt đầu mua sắm thôi.